Bình Phun 9 Lit

BÌNH PHUN 9 LÍT

Súng phun chuyên dụng cho Gelcoat và chống dính.

–   Bình phun 9 lít

–   Đầu phun 2,5 mm

Chia sẻ