Bình Đong Xúc Tác

BÌNH ĐONG XÚC TÁC

Bình đong tiện dụng hỗ trợ trong sản xuất các sản phẩm Composite.

–   Có nhiều dạng thể tích khác nhau, phù hợp với quy mô sản xuất.

Chia sẻ