Thước Đo Độ Dày Lớp Composite

THƯỚC ĐO ĐỘ DÀY LỚP COMPOSITE

Thước đo nhằm kiểm tra độ dày của lớp Composite khi còn ướt.

Xuất xứ: Mỹ

Chia sẻ