Thiết Bị Phun Gelcoat

THIẾT BỊ PHUN GELCOAT

Thiết bị phun Gelcoat tự động định lượng và trộn xúc tác.

Thông số kỹ thuật

   Công suất    0,45 – 1,8 kg/phút
   Định lượng xúc tác    1% – 2,5%
   Lưu lượng khí    142 – 198 lít/phút
Chia sẻ