Ống nhựa xoắn (Spiral wrap)

ỐNG NHỰA XOẮN (SPIRAL WRAP)

Ống được bố trí bên trong màng hút, có chức năng rút khí và dẫn nhựa vào phân bố đều trong khuôn.

Ống được làm bằng nhựa cứng nhằm tránh biến dạng dưới áp suất chân không.

Chia sẻ