Nhựa Polyester pha nước

Đó là nhựa polyester bất bão hòa được biến tính hóa học nhằm đáp ứng yêu cầu môi trường và nhà sản xuất trong công nghiệp composite. Nhựa pha nước nghĩa là nhựa này có thể trộn với nước, nước sẽ chiếm chỗ của monomer styrene làm giảm hàm lượng rắn và tăng thể tích mà không ảnh hưởng đến tinh chất sản phẩm.

Thêm nước vào nhựa với tỷ lệ cho phép thì vẫn sẽ duy trì cơ tính của nhựa, năng suất sản xuất và đặc biệt hiệu quả giá thành.

Về ứng dụng, nhựa pha nước tương tự như nhựa orthophthalic, trong đó đặc biệt là đổ khuôn (giả đá, đổ tượng).

Ưu điểm

  1. Giảm giá thành

Sử dụng nước như dung môi và chất độn sẽ giúp giảm chi phí sản xuất, trong đó styrene gần như bị thay thế hoàn toàn. Với ứng dụng đổ khuôn, nhiệt độ tỏa nhiệt thấp sẽ kéo dài tuổi thọ khuôn silicone. Ngoài ra, nước còn có vai trò chất rửa khuôn và thiết bị.

  1. An toàn sản xuất

Khi đã trộn với nước sẽ giảm đáng kể hơi styrene bốc lên, môi trường làm việc được cải thiện, giảm thiểu được nguy cơ cháy nổ.

  1. Kéo dài thời gian lưu trữ

Thời gian lưu trữ của nhựa pha nước (lúc chưa pha nước) có thể khoảng 12 tháng trong khi nhựa ortho bình thường khoảng 6 tháng.

Khi đã trộn với nước, hệ nhũ tương này sẽ ổn định và cân bằng hóa học trong khoảng vài tháng.

 Quy trình trộn

  1. Chuẩn bị nhựa và nước (tỷ lệ thông thường các nhà sản xuất đưa ra theo khối lượng khoảng 4/1).
  2. Thêm dần nước vào nhựa với tốc độ trộn khoảng 1200 – 1500 vòng/phút trong vòng 5 – 10 phút. Khi cho nước vào, hỗn hợp sẽ chuyển sang màu trắng kem.
  3. Thêm độn và màu vào, nên sử dụng màu gốc nước.
  4. Độ nhớt được điều chỉnh theo nguyên tắc: nước làm tăng độ nhớt và styrene làm giảm độ nhớt.
  5. Hỗn hợp này sẽ ổn định trong vòng 6 – 8 tuần, nhưng lưu ý phải trộn lại trước khi sử dụng.
  6. Chất xúc tiến chỉ nên cho vào trước khi sử dụng. Khi hỗn hợp đã có xúc tiến nên sử dụng trong vòng 5 ngày.
  7. Sau khi đã cho đầy đủ các thành phần vào, tiếp tục trộn 3 – 5 phút rồi mới thêm chất xúc tác.
Chia sẻ