Xúc Tác Trigonox L108P

XÚC TÁC NHỰA POLYESTER

TRIGONOX L108P

– Chất xúc tác dùng để đóng rắn nhựa Polyester bất bão hòa, Vinyl ester 

– Sử dụng trong công nghệ sản xuất các sản phẩm Composite.

Thông số:

Ngoại quan Dung dịch trong suốt không màu
Hàm lượng Oxy hoạt tính 9.8-10.0 %
Tỷ trọng 20°C 1.120 g/cm³
Điểm bắt cháy 37 (Closed Cup) / ≥ 63 (Open Cup) °C

 

 

Chia sẻ