Bê tông trộn trước (Premix GRC)

Sản phẩm bêtông gia cường sợi thủy tinh trộn trước (Premix GRC) được làm từ hỗn hợp vữa ximăng và các loại sợi gia cường cắt ngắn, sau đó đổ vào khuôn, phía dưới có hệ thống rung.

1. Ưu điểm quá trình đổ rung
–   Được kiểm soát và tự động hóa đơn giản.
–   Kích thước sản phẩm ổn định và làm được các chi tiết phức tạp.
–   Thất thoát nguyên vật liệu thấp, kiểm soát chính xác và lập lại khối lượng sản phẩm.

2. Công thức trộn
Vì công thức premix GRC có nhiều thành phần và mỗi sản phẩm có yêu cầu riêng nên nên chỉ đưa ra hướng dẫn lập ra công thức trộn

3. Sau đây là các nguyên tắc cơ bản
–   Giữ hàm lượng nước thấp nhất có thể.
Bằng cách sử dụng hỗn hợp phụ gia (admixtures) vì nếu hàm lượng nước càng lớn thì độ bền sản phẩm GRC càng giảm.
–   Sử dụng hàm lượng sợi phù hợp.
Thường dưới 3% sẽ không đáp ứng được cơ tính, tuy nhiên còn phụ thuộc vào loại sợi.
–   Không sử dụng tỷ lệ cát/ximăng hoặc độn/ximăng dưới 0,67.
Nhiều ximăng sẽ gây ra co rút, còn tỷ lệ cát hoặc độn phù hợp phải thử nghiệm trên thực tế.

4. Các phụ gia cho Premix GRC
Một sản phẩm hoặc quá trình sản xuất GRC cần phải:
–   Chất siêu hóa dẻo nhằm tăng khả năng làm việc (dễ chảy, dễ trộn, điền dầy khuôn) ở tỷ lệ nước/ximăng thấp.
–   Hàm lượng cát/độn càng cao càng giảm co rút.
–   Polymer acrylic sử dụng khi đóng rắn bằng không khí.
–   Phụ gia trợ chảy, chống tách pha.

GK Chemical nhận tư vấn công nghệ – cung cấp hóa chất phụ gia cho GRC

Chia sẻ