Chống Dính Khuôn Cho Polyurethane

CHỐNG DÍNH KHUÔN CHO POLYURETHANE

Chống dính cho foam PU với các hệ nước (Water based) và dung môi (Solvent Based).

PU Casting

PU Foam Cứng (Rigid Foam)

PU Foam Mềm (Flexible Foam)

PU Tạo Da (Intergral Skin)

Chia sẻ