Xúc Tác Trigonox V388

XÚC TÁC TRIGONOX V388

Trigonox V388 là methyl ethyl ketone peroxide (MEKP) sử dụng cho việc đóng rắn của nhựa polyester không no. Hệ thống đóng rắn Trigonox V388 kết hợp với xúc tiến Cobalt được  ứng dụng Composite sợi thủy tinh hoặc các loại nhựa đổ tượng.

Đặc tính Gía trị
Ngoại quan Chất lỏng không màu trong suốt
Tổng Oxy hoạt tính 9.8 – 10.0%
Khối lượng riêng, 20oC 1.120 g/cm3
Điểm bắt cháy 37 ( cốc kín)/ ≥ 63 (cốc hở) oC
Nhiệt độ tự phân hủy gia tốc (SADT) 55oC
Nhiệt độ bảo quản cao nhất (Ts max.) 25oC
Nhiệt độ bảo quản thấp nhất (Ts min.) -10oC

 

Chia sẻ