Xúc Tác Trigonox V388

XÚC TÁC TRIGONOX V388

– Chất xúc tác dùng để đóng rắn nhựa Polyester

– Sử dụng trong công nghệ sản xuất các sản phẩm Composite.

Chia sẻ