TOOLING GELCOAT UG850

Tooling Gelcoat UG850 là Tooling Gelcoat gốc Vinyl ester resin.

Thích hợp cho việc tạo khuôn composite. Có màu xanh lá.

Tooling Gelcoat UG850 is có chất chống chảy và chưa có xúc tiến.

Có thể sử dụng súng phun. Dễ sử dụng.

Chất lượng cao với cơ lý tính rất tốt.

Sử dụng súng phun, đầu phun 40/21 hoặc 50/21. Áp lực 3 – 4 bars.

Độ bóng sáng cao.

Kháng nhiệt cao.

Kháng dung môi, Kháng nước nóng tốt.

Độ bền va đập cao.

Chia sẻ