Lựa chọn chất tẩy trục phù hợp với Công Nghệ Sản Xuất và Nhiệt Độ

Dựa vào bảng phân loại ta có thể chọn lựa Chất tẩy trục vis theo công nghệ sản xuất cũng như nhiệt độ gia công.

 

Chia sẻ