Xúc Tác BUTANOX M50

XÚC TÁC NHỰA POLYESTER BUTANOX M50

– Chất xúc tác dùng đóng rắn nhựa Polyester ở nhiệt độ phòng.

– Sử dụng trong công nghệ sản xuất các sản phẩm Composite

 

Chia sẻ