Sợi Thủy Tinh Dùng Cho Chân Không – RTM

SỢI THỦY TINH DÙNG CHO CHÂN KHÔNG – RTM

Sợi thủy tinh Fabric sử dụng trong công nghệ chân không : Vaccum Bag, Resin Infusion và RTM.

 Sợi thủy tinh Fabric, Mutilaxial LT, Biax,  với nhiều định lượng và sự kết hợp khác nhau. Bên trong có lớp lõi bằng Nhựa nhiệt dẻo phù hợp với công nghệ khuôn kín.

Chia sẻ