Sợi Prepreg Carbon 2×2 Twill 3kx3k

SỢI PREPREG CARBON 2X2 TWILL 3KX3K

Sợi Carbon đã thấm nhựa trước.

–   Sử dụng trong các sản phẩm thể thao.

–   Có thể tồn trữ 12 tháng trong điều kiện 24°C.

Chia sẻ