Cao su Silicone RTV 585

 

CAO SU SILICONE RTV 585

CAO SU SILICONE BLUESTAR RTV 585

 1. Mô tả

BLUESTARâRTV 585/xúc tác 69F là cao su silicone hai thành phần, đóng rắn ở nhiệt độ phòng bằng phản ứng trùng ngưng. Cao su silicone RTV 585 là vật liệu mềm, đàn hồi và dẻo dai, kháng xé tốt.

 1. Ứng dụng

Làm khuôn, sao chép các sản phẩm phức tạp bằng cách quét hoặc đổ khuôn.

 • Kháng hóa chất, sao chép được nhiều lần.
 • Độ nhớt trung bình và tính chất chảy rất tốt.
 • Đóng rắn nhanh.
 • Độ cứng trung bình và độ bền xé cao.
 • Độ dãn dài tốt, dễ tháo khuôn.
 1. Tính chất

                        3.1 Trước khi thêm xúc tác          

  BLUESTAR® RTV 585 Xúc tác 69F
Ngoại quan Lỏng nhớt Lỏng trong
Màu Trắng Không màu đến vàng nhạt
Độ nhớt  (ở 23°, mPas) 40,000  
Tỷ trọng  ( ở 25°C ) 1,10  

 1. 2       Sau khi thêm xúc tác

     RTV 585                                                                                                100 phần

     Xúc tác 69F                                                                                              2,0 phần

     Thời gian gel của hỗn hợp sau khi trộn xúc tác (ở 230C, độ ẩm 50%)    10-30 phút

     Thời gian tháo khuôn (ở 230C, độ ẩm 50%)                                       4 giờ

 1. 3       Sau khi đóng rắn

    Các thông số được đo sau khi đóng rắn 1 ngày ở 230C, độ ẩm 50%

Mẫu có độ dày 6 mm:

Độ cứng shore A (ASTM D 2240)  ……………………………………………………………. 25

Mẫu có bề dày 2 mm:

Độ bền kéo, Mpa      (AFNOR NF T 46002)   ………………………………………………..4.5

Dãn dài khi đứt, %  (AFNOR NF T 46002)………………………………………………….. 550

Độ bền xé, kN/m  (ASTM D 624  phương pháp A)………………………………………..28

 1. Đóng gói

BLUESTAR® RTV 585 dạng thùng 25 kg với xúc tác 69F 0.5 kg

 1. Lưu trữ

Bảo quản được 24 tháng kể từ ngày sản xuất trong thùng chưa mở nắp ở nhiệt độ -5 tới 30°C.

Độ nhớt silicone ở nhiệt độ và độ ẩm môi trường sẽ tăng nhanh hơn và hạn sử dụng rút ngắn lại. Độ nhớt có thể giảm bằng cách khuấy khoảng 500 vòng/phút trong 30 phút trước khi trộn xúc tác.

Chia sẻ