Lớp vải phân bố khí/hút nhựa thừa (breather/bleeder fabric)

LỚP VẢI PHÂN BỐ KHÍ/HÚT NHỰA THỪA (BREATHER/BLEEDER FABRIC)

Được làm bằng vải polyester dày, không dệt, cho khí được rút từ tấm sản phẩm đi qua và chịu áp suất nén lên nó.

Tác dụng thứ hai của lớp này là hấp thu nhựa thừa từ tấm sản phẩm trong quá trình đóng rắn.

Chia sẻ