Băng keo dán nhạy áp (Pressure Sensitive Multi-Purpose Tape)

BĂNG KEO DÁN NHẠY ÁP (PRESSURE SENSITIVE MULTI-PURPOSE TAPE)

Là băng keo cao su, nhạy áp, dễ làm sạch và đa chức năng. Băng keo dán nhạy áp dụng để giữ (định vị) các chi tiết như đầu dò nhiệt, các lớp màng phía trong màng hút chân không.

Băng keo chân không có thể sử dụng nhiệt độ phòng đến 1770C.

Chia sẻ