Màng Hút Chân Không – Vaccum Bagging Film

MÀNG HÚT CHÂN KHÔNG – VACCUM BAGGING FILM

Dùng bọc kín, tạo ra môi trường chân không bên trong. Màng được dán theo mép khuôn bằng băng keo dán chân không.

Màng hút chân không có nhiều loại bề dày, bề rộng (lên đến 12m) và nhiệt độ gia công khác nhau.

Chia sẻ