Dầu Hóa Dẻo Không Phthalate – HEXAMOLL® DINCH-

Chất hóa dẻo sẽ góp phần tối ưu công thức như độ dẻo dai của màng sơn, quá trình tạo màng, lưu biến sơn và độ bay hơi. Tuy nhiên, chất hóa dẻo phthalate hiện bị cấm hoặc hạn chế sử dụng do ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Hexamoll® DINCH được xem là thế hệ hóa dẻo mới, hóa dẻo XANH để thay thế phthalate. Hexamoll® DINCH là chất hóa dẻo trong, không màu và gần như không mùi, không độc.

 

 

Ứng dụng

·         Nhựa PVC và nhựa nhiệt dẻo phân cực (TPU, ABS)

·         Cao su

·         Sơn phủ

·         Mực in…

* Và các ngành công nghiệp khác

http://gkchem.vn/7/128/Hexamoll-DINCH®.aspx 

Chia sẻ