Con Lăn Sử Dụng Trong GFRC

CON LĂN SỬ DỤNG TRONG GFRC

Con lăn sử dụng trong sản xuất các sản phẩm GFRC

  • Dễ dàng làm sạch.
  • Có nhiều kích cỡ, phù hợp với nhiều hình dạng sản phẩm.
Chia sẻ