MACRO ĐỀ NGHỊ DYNA PURGE® SF ĐỂ LÀM SẠCH MÁY ĐÙN MÀNG NHỰA

Macro www.macroeng.co là công ty sản xuất máy đùn màng Canada, cung cấp toàn cầu tất cả các loại máy đùn thổi, đùn cán tráng (casting), cho đơn và đa lớp và các thiết bị phụ trợ

  Dyna-Purge® SF thể hiện rất rõ ưu điểm:

  Rút ngắn thời gian chuyển đổi (màu, nhựa)

Giảm phế liệu sinh ra do đổi màu/nhựa

Bắt đầu sản xuất ra sản phẩm nhanh và chất lượng (do làm sạch máy nhanh và sạch hoàn toàn).

Giảm thiểu hiện tượng đường sọc trên màng.

Áp dụng được cho hầu hết các loại nhựa, kể cả nhựa acrylonitrile.

Chia sẻ