Silicone Lấy Dấu Răng

SILICONE LẤY DẤU RĂNG

Silicone 2 thành phần đóng rắn ở nhiệt độ phòng

–   Sử dụng lấy dấu răng trong ngành nha

–   Xuất xứ: Ý

Chia sẻ