Sợi Direc Roving cho Quay quấn và Pultrusion

SỢI DIREC ROVING CHO QUAY QUẤN VÀ PULTRUSION

Sợi thủy tinh chuyên dùng trong quay quấn bồn, ống, Pultrusion 

Sợi E với các tiêu chuẩn : 2200 – 2400 và 4800 tex.

Chuyên dùng trong sản xuất các bồn chứa nước, hóa chất, thực phẩm.

Chia sẻ