LANTOR SORIC TRONG CÔNG NGHỆ CHÂN KHÔNG (Vacuum Infusion) và RTM Light

Vacuum infusion thường được sử dụng để sản xuất các chi tiết lớn. Lợi ích của việc sử dụng Soric trong công nghệ vacuum infusion là:

 1. SORIC TRONG CÔNG NGHỆ VACUUM INFUSION

Vacuum infusion thường được sử dụng để sản xuất các chi tiết lớn. Lợi ích của việc sử dụng Soric trong công nghệ vacuum infusion là:

 • Soric làm tăng độ cứng với độ tăng khối lượng không đáng kể.
 • Soric tạo thuận lợi cho dòng chảy nhanh và chính xác dưới tác dụng của áp suất.
 • Soric tạo dòng chảy đến mọi ngóc nghách, nơi mà dòng chảy thường hay bị khóa.
 • Vì khả năng xếp nếp tốt mà dễ dàng sử dụng hơn những loại vật liệu lõi khác.

Vacuum infusion thường sử dụng để chế tạo vỏ tàu. Với những vỏ tàu nhỏ, Soric được sử dụng như vật liệu lõi nhiều lớp. Trong trường hợp vỏ tàu lớn hơn, người ta thường sử dụng  Soric với những loại vật liệu nhiều lớp khác như: gỗ hay vật liệu xốp…Sau đây là một số sự kết hợp khả quan:

 • Soric được đắp vào lớp ngoài cùng (khô) để ngăn chặn hiện tượng print-through do vật liệu lõi gây ra
 • Soric được đắp trực tiếp lên gỗ hay vật liệu xốp để cải thiện dòng chảy khi các loại vật liệu lõi không có các rãnh dẫn nhựa.
 1. SORIC TRONG CÔNG NGHỆ RTM LIGHT

RTM Light chủ yếu được sử dụng cho các chi tiết nhỏ như vỏ tàu nhỏ, boong tàu…Lợi ích của Soric trong công nghệ RTM Light là sự tiết kiệm khối lượng. Trong RTM Light, dòng chảy được tạo ra nội trong các laminate. Các loại gia cường với cấu trúc hở được sử dụng. Tuy nhiên, các loại gia cường này có độ thấm nhựa cao. Soric tạo dòng chảy tuyệt vời mà độ thấm nhựa lại thấp làm cho các laminate nhẹ hơn. Một số lý do khác để sử dụng Soric là trong RTM Light là:

 • Soric có nhiều loại 2, 3, 4, 6 mm cho độ mềm dẻo cao nhất
 • Soric laminate cho độ kháng va đập tốt so với các loại vật liệu thông thường khác
 • Cho chất lượng bề mặt tuyệt vời

Chia sẻ